Bli medlem

Genom att bli medlem i föreningen Nordanborg stöder du vår verksamhet och kan ta del av de aktiviteter som ordnas. Medlemmar 18 år och äldre betalar 50 kr och yngre än 18 år betalar 30 kr. Betalning görs till Bankgiro 453-0150. Tack för ditt bidrag.